Aandachtspunten

 • Zijn de vergunningen van de woning in orde?
 • Zijn de technische voorzieningen (cv, water, elektriciteit, telefonie) nog in goede staat en is het mogelijk om deze aan de nieuwe situatie aan te passen?
 • Zijn er uitbreidingsmogelijkheden (stedenbouw, technische beperkingen)?
 • Hoe is de toestand van ramen, deuren, dak, vloeren en muren?
 • Is het hout van dak of ramen aangetast door houtrot of parasieten?
 • Zijn de muren dak en vloer voldoende geisoleerd?
 • Zijn er vocht- of schimmelplekken?
 • Voldoet de verwarmingsinstallatie nog?
 • Is er sprake van scheurvorming in muren of fundering?
 • Zijn de vloeren nog vlak of zijn ze plaatselijk verzakt?
 • Zijn er plannen van de woning beschikbaar?
 • Is er een kelder aanwezig en is deze nog waterdicht ?

Renovatie of slopen

Met al deze punten zul je rekening moeten houden voordat je kunt bepalen of het de moeite loont om een woning te verbouwen of renoveren.
In sommige gevallen kan het slimmer zijn om te kiezen voor slopen van een gedeelte of de gehele woning te slopen en te kiezen voor nieuwbouw.
Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van je persoonlijke en financiële situatie en kan het soms beter zijn om een verbouwing even uit te stellen of helemaal af te zien van je verbouw of renovatie plannen.

Bedenk dat al investeer je nog zoveel in een woning dat het oorspronkelijke bouwjaar van de woning een belangrijke waardebepalende factor is voor een woning of ander onroerend goed.
Als je later je woning om welke reden dan ook wilt verkopen brengt een woning van een recenter bouwjaar vaak meer op en is beter te verkopen dan een oude woning.

Houd met het bepalen van de waarde van een woning ook rekening met de omgeving en of het type woning wat je voor ogen hebt wel past in deze buurt of omgeving.
Een gezinswoning met kleine kinderen in een buurt waar overwegend senioren woningen staan is misschien niet het beste idee.
Soms kan het beter zijn om afscheid te nemen en een woning te zoeken die beter bij je behoeftes past.
Ook moet je rekening houden met de te verwachten planologische ontwikkelingen in de directe omgeving in de toekomst.