Inhoud van de Website

Interindex.nl streeft ernaar om actuele en correcte informatie op de website weer te geven. We doen er alles aan om de inhoud van de website regelmatig te controleren en bij te werken. Echter, Interindex.nl geeft geen garanties over de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de gegevens en materialen op de website.

Aansprakelijkheid Beperking

Interindex.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die op de website wordt verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.

Externe Links

Interindex.nl kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van deze externe websites. Het gebruik van dergelijke externe websites is op eigen risico, en we raden aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze websites te bekijken alvorens ze te gebruiken.

Intellectueel Eigendom

De inhoud van Interindex.nl, waaronder teksten, afbeeldingen en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig materiaal op de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interindex.nl.

Wijzigingen in de Disclaimer

Interindex.nl behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer of de website, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op Interindex.nl.

Uw advertentie hier?